MESA SECTIORIAL DE DIMECRES 15 D´ABRIL


15 Abr, 2015

MESA SECTIORIAL DE DIMECRES 15 D'ABRIL   Avui, dimecres 15 d’Abril, a les 9 h, hem assistit a una altra Mesa Sectorial d’Educació, a la sala de juntes de la direcció general de Recursos Humans, amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 2. Seguiment del desplegament i execució del Pacte d’Estabilitat. 3. Precs i suggeriments.   1. S’ha aprovat l’acta anterior. 2. Hem recordat a l’Administració que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar als docents de determinades especialitas.   Respecte a les especialitats lingüístiques seguim assumint els mateixos aspectos que a la reunió anterior i que s’estableixi la priorització dels filòlegs i traductors, cosa que l’Administració manté. 3. Com a consideracions finals volem expressar la necessitat urgent de posar data de caducitat al decret que té congelats els sexennis i la resta de complements dels funcionaris. Respecte a determinades qüestions hem demanat: a)     Que estudiaran fer l’adjudicació al mes de juliol o agost, i una altre al setembre, com es feia amb anterioritat, perquè així no hi hagi greuges al mes de setembre. Des d’ANPE, el que ens importa és que totes les places estiguin ficades el dia que comenci el tràmit. Així doncs, si el tràmit es fa al mes de Juliol amb totes les places disponibles (amb la finalitat que els interins ja sàpiguen que poden o no cobrar l’atur), també trobam adient que les mitges jornades s’adjudiquin aquest mateix mes, pels mateixos motius d’abans, ja que si fos més tard, l’Administració s’estalviaria dies de contracte i sou dels interins. A més, com que ja tenim l’adjudicació setmanal i com ja no és obligatori posar totes les places no hi haurà conseqüències negatives pels qui no posin totes les places i/o tipus de jornada. b)     Que per poder cobrar l’atur es suficient ficar una sola plaça al tràmit telemàtic. Ja no haurà més penalitzacions i es podran alternar les mitges jornades com vulgueu. c)     Encara falta saber que passarà amb les renúncies al pacte d’estabilitat. Des d’ANPE hem demanat que no tengui cap conseqüència negativa per l’interí, que se justifiqui i torni a la llista amb la seva puntuació. d)     Encara falta saber que passarà amb els interins de pacte desplaçats. Des d’ANPE hem demanat que s’apliquin els criteris del pacte signat. Després miraran com han quedat tots els interins de pacte desplaçats i a quines funcions.