PROCÉS D´ADSCRIPCIÓ D´ALUMNES PER AL CURS 2015-2016


27 Mar, 2015

EL PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ D'ALUMNES PER AL CURS 2015-2016 COMENÇA DIA 13 D'ABRIL I EL D'ADMISSIÓ DIA 11 DE MAIG   Els terminos són del 13 d'abril i el d'admissió dia 11 de maig La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats presenta el procés d’escolarització per al curs 2015-2016, tant d’adscripció com d’admissió. La Conselleria obrirà, dia 13 d’abril, el procés d’adscripció en el qual participen aquells alumnes que el proper curs 2015-2016 han de canviar de centre per continuar amb els ensenyaments obligatoris. En concret, aquest procés afecta principalment als alumnes d’ensenyament infantil que han de canviar de centre per continuar els ensenyaments de primària, i els alumnes de primària que han de canviar de centre per cursar els estudis d’educació secundària obligatòria.   Els terminis d’aquest procés d’adscripció per a EP i ESO són els següents:
Del 13 al 17 d’abril: termini per presentar les sol•licituds Dia 8 de maig: publicació de les llistes provisionals d’admesos Dia 15 de maig: publicació de les llistes definitives Del 22 al 24 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primària Del 29 de juny al 3 de juliol: període de matriculació d’ESO   Els calendari del procés d’adscripció per a Batxillerat és:
De 5 al 9 de juny: termini per presentar les sol•licituds Dia 16 de juny: llistes provisionals d’admesos Dia 22 de juny: publicació de les llistes definitives Del 10 al 14 de juliol: període de matriculació   Per la seva part, el calendari del procés d’admissió per a nins de 3 anys que es matricularan per primera vegada en algun dels centres públics i concertats de les Illes Balears el proper curs escolar 2015-2016 i per a la resta d’alumnes d’educació infantil, primària i ESO començarà dia 11 de maig.   Els terminis d’aquest procés són els següents:
Del 11 al 21 de maig: termini per presentar les sol•licituds Dia 8 de juny: publicació de les llistes provisionals d’admesos Dia 19 de juny: publicació de les llistes definitives Del 22 al 24 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primària Del 29 de juny al 3 de juliol: període de matriculació d’ESO
 
El calendari d’admissió per als alumnes de Batxillerat s’iniciarà el 22 de juny:
De 22 al 24 de juny: termini per presentar les sol•licituds Dia 2 de juliol: llistes provisionals d’admesos Dia 9 de juliol: publicació de les llistes definitives Del 10 al 14 de juliol: període de matriculació     Les sol•licituds d’adscripció i admissió es poden fer de manera telemàtica les 24 hores del dia. Els pares d’alumnes d’infantil, primària, ESO i batxillerat que vulguin fer la sol•licitud de plaça únicament hauran d’emplenar un formulari electrònic que trobaran a http://escolaritzacio.caib.es (català) i a http://escolarizacion.caib.es (castellà). La informació estarà disponible en aquesta pàgina a partir de dia 30 de març.