LA SOFROLOGIA: GESTIÓ DE LES EMOCIONS, ELS REPTES I L´ESTRÈS A L´AULA


16 Abr, 2015

##ANPE Illes Balears##Edith Angelica Berdini i Toni Riera##40 hores Homologades##Dimarts i dijous de 17.30 a 21.00h.##40€ Afiliats/des, 60€ No afiliats/des##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges. ##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs