Resum de la Mesa Sectorial Extraordinària de dijous 1 d'octubre


01 Oct, 2020

RESUM DE LA MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA DE DIJOUS 1 D'OCTUBRE

Avui dijous 1 d’octubre ha tingut lloc la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial per tractar un únic, però molt important punt:

1. Esborrany de proposta d’acord de Consell de Govern pel qual s’estableixen unes mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Davant el document presentat per la direcció general, ANPE considera prioritari la millora de la conciliació de la vida laboral i familiar en temps de contagi, on ens trobam diàriament alumnes amb símptomes, o inclús positius confirmats, que han de mantenir una quarantena a casa seva.

Aquest permís, té la finalitat de poder cobrir legalment aquelles absències de pares i mares docents que no estan en quarentena ni han estat contacte estret amb cap positiu però que els seus fills i filles han de romandre a casa, i que permet permet enviar un substitut del docent afectat per tal que els alumnes no interrompesquin el seu procés educatiu. La Direcció General ens informa que aquesta iniciativa s’ha anticipat des de la CA de Balears i millora el buit normatiu existent en aquest moments.

Per aquest motiu, ens sembla bé la proposta presentada per Educació i entenem la urgència de disposar d’un permís d’aquestes característiques, ja que els infants i els dependents no poden dur a terme una quarantena sols i necessiten d’un adult que els acompanyi al llarg dels dies.

No obstant, consideram que aquest permís s’ha de millorar. Tenint en compte que aquesta normativa serà substituïda per la que es redacti a nivell nacional hem instat a la Conselleria a que el caràcter no retribuït sigui revisat a nivell estatal, ja sigui convertint-lo en retribuït o oferint la possibilitat de sol·licitar ajudes a Fons Social perquè els docents no poden assumir econòmicament aquesta problemàtica. A més, només protegeix els infants fins als 12 anys, deixant al descobert aquells nins/es que per diverses raons, tot i ser majors de 12 anys, no sigui convenient que quedin sols a casa.

Finalment, tot i que no s’ha fet torn de paraula volem deixar constància d’una sèrie de qüestions, a tal efecte enviarem a l’administració les següents demandes per tal de millorar els processos d’adjudicació de places per als docents interins, com són:

  • Els problemes informàtics derivats de la plataforma digital, relacionats amb la DGTIC, als darrers processos de substitucions setmanals, amb la qual cosa demanam que es faci arribar aquesta queixa per millorar el sistema d’adjudicacions.
  • Sol·licitam que les places del tràmit urgent es donin per puntuació i no per rapidesa en apuntar-se, ja que el resultat no és imminent un cop s’ha acabat el tràmit i és possible fer una ràpida baremació dels participants dels documents més objectius i que no necessitin revisió. A més de revisar el sistema informàtic per evitar esperes i angoixes d’aquells que s’han d’apuntar al més aviat possible, en el cas que sigui per rapidesa.

Consultau la notícia a la web de la DG de Personal Docent