Resolució de les mesures de prevenció i funcionament. Pla de contingència del curs 2020-2021


06 Jul, 2020

ESBORRANY DEFINITIU: RESOLUCIÓ MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ, COORDINACIÓ I D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT CURS 2020-21 I PLA DE CONTINGÈNCIA PER ALS CENTRES EDUCATIUS

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de laconsellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven lesmesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització ifuncionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per alscentres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balearsper al curs 2020-2021.

Tenia tota la informació i l'accés als documents aquí. 

A més, per tal d'ajudar als centres amb el Pla de contingència, fent clic aquí  podreu trobar les orientacions per elaborar aquest pla dividit en els diferents nivells educatius.