Mesa Sectorial virtual de divendres 27 de març


27 Mar, 2020

MESA SECTORIAL VIRTUAL DE DIVENDRES 27 DE MARÇ

A la mesa d’avui han estat present el Conseller Martí March i la directora general Rafaela Sánchez, on hem tractat per videoconferència els següents punts:

1. Oposicions docents

2. Instruccions sobre l'atenció educativa de l'alumnat i els efectes acadèmics del període de suspensió de l'activitat educativa presencial.

3. Torn obert de paraules.

Abans de començar, el Conseller ha informat què el ministeri ha tancat les PBAU, unes orientacions cap a final de curs, les pràctiques d’FP i ha deixat obert el tema de les oposicions per a cada CCAA. Davant aquesta incertesa ha dit que establiran una comissió de treball la setmana vinent amb el Ministeri, on assistirà la DG Rafi Sánchez. Per aquest motiu ens informaran a una altra Mesa Sectorial la pròxima setmana.

- Les PBAU se celebraran els propers 7, 8 i 9 de juliol.

- Per altra banda, se suspenen les proves d’avaluació diagnòstica que s’havien de fer enguany per part del Ministeri a 3r i 6è de primària i a 4rt d’ESO, així com també prova a 2n d’ESO per part de l’IAQSE que ja s’ha suspès.

- La matricula al 1r curs de la UIB s’endarrerirà al setembre-octubre.

- El calendari escolar no es perllongarà, respectant l’existent, però es possibilita estendre el Batxillerat fins al 19 de juny,  per la importància que suposa.

- Quant al tema de les pràctiques en centres de treball (FCT) s’han flexibilitzat al mínim vigent. 

- La suspensió de les activitats lectives presencials no ha de condicionar la titulació ni promoció dels alumnes. Ha de promocionar la major part possible (a excepció de casos clars) per garantir l’equitat educativa. Així els primers mesos del curs vinent s’haurà de reforçar els continguts afectats per l’estat d’alarma.

- Pel que fa a les sessions d’avaluació seran merament informatives, tenint més presents les tasques fetes pels alumnes a la 2a avaluació quan l’activitat lectiva era presencial, i s’afegirà una avaluació “no qualificadora” però “si informativa” per l’activitat telemàtica, per assabentar als pares.

- A més, el Ministeri donarà unes orientacions generals als equips directius, amb la idea de no condicionar la promoció ni titulació dels estudiants.

Marti March ha deixat constància de la preocupació per la “bretxa digital” instant a la inspecció educativa i als docents a detectar aquests casos per facilitar l’accés a la xarxa digital, la cessió d’un chromebook o element semblant. S’haurà d’insistir a consolidar aprenentatges, hàbits de feina, rutines i tasques competencials (com la lectura).

Se supervisarà i enfortiran les tasques de detecció de nins que pateixin “abús o maltractament” per tal que de seguida que es detecti prendre mesures. També ha remarcat que l’escola és insubstituïble, que cal reforçar la xarxa digital i treballar el 3r trimestre.

Finalment ha comunicat que l’estat d’alarma pot allargar-se fins al maig, encara que només és un supòsit, i que quan sigui possible es plantejarà una retornada escalonada de l’alumnat (començant per 2n de batxiller).

 

Pel que fa al punt 1, el Conseller ens ha informat que volia escoltar les opinions dels sindicats, tenint en compte que encara falten 2 dies per poder apuntar-se, que actualment hi ha 3.600 apuntats, on la proposta d’ajornar les oposicions al 2021 ha estat unànime. El conseller ha volgut afegir que aquest ajornament implica:

- que aquesta convocatòria actual es trasllada a l’any vinent

- un informe al Ministeri garantint que cap plaça es perdi

En un contacte posterior hem aclarit amb la DG de personal docent, que es prorroguen els temaris i la resta de condicions que afectin aquestes oposicions.

Pel que fa a la nostra postura, hem reiterat que coordinin el procés selectiu amb totes les CCAA i que el criteri primordial ha de ser preservar la salut i garantir la igualtat d’oportunitats de tots els opositors. Per això, ANPE vàrem posicionar partidaris de l’ajornament.

“De no fer-se es produiria un efecte de cridada de comunitats veïnes que minvaria les oportunitats dels opositors illencs. Aquest increment suposaria que necessitaríem un major nombre de tribunals i mobilitzar a més de 2000 funcionaris de carrera. Destacar que el teletreball, ha generat una tasca extra desorganitzant hàbits i rutines d’estudi. A més, els opositors que pateixen els símptomes del contagi, veuen interrompudes per dues setmanes, les seves capacitats.  La proposta d’ajornament permetrà conjugar la continuïtat dels interins que ja tenen feina a la pública i rebaixarà l’angoixa suscitada per la pandèmia.”

Després de fer aquest exercici de responsabilitat, que no ens tocava a nosaltres, cal dir que aquest és l’efecte que generen unes “macrooposicions”, on els docents s’ho juguen tot en 1 any. Per això, una aposta més escalonada en el temps, combinada amb un pacte d’estabilitat, permetria la continuïtat laboral dels docents i un canvi més tranquil.

D’altra banda, al punt 2, “Instruccions sobre l'atenció educativa de l'alumnat i els efectes acadèmics del període de suspensió de l'activitat educativa presencial”, el Conseller ens ha informat que les han enviades als sindicats. Per això les deixam adjuntes a la nostra web.

Finalment, al torn obert de paraules, se’ns ha informat de diferents aspectes:

  • Funcionaris en pràctiques en aquest curs escolar: aquells funcionaris en pràctiques que tinguin pendent finalitzar el curs de formació de 20 h al CEP o al centre, quedaran tots com amb el curs aprovat per les circumstàncies actuals.
  • Funcionaris interins: en principi s’està fent feina en apuntar i baremar a tots els inscrits. En l’hipotètic cas, que no quedés temps perquè s’apunti i baremi a tothom, es prorrogarà la llista de l’any anterior. Això suposaria que els nous apuntats no podrien ser baremats i es tindria en compte la llista de l’any anterior. En qualsevol cas, es farà tot el que sigui per incloure a tothom, fent, si escau, l’adjudicació al mes d’agost, i guanyar temps per baremar. Informarem en properes meses sectorials, on es proposarà l’obertura permanent de les llistes a causa de la manca de professorat de certes especialitats.

Entre altres qüestions s’ha demanat per la situació dels substituts que es queden sense feina al llarg d’aquest estat d’alarma, ja que no poden recol·locar-se a cap tràmit setmanal,  per això proposàvem continuïtat de contracte o mesures compensatòries.

instruccions_periode_lectiu_no-presencial_27_03_20