Resum de la Mesa Sectorial de dijous 19 de desembre


19 Des, 2019

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 19 DE DESEMBRE

Avui dijous dia 19 de desembre, hem participat a la Mesa Sectorial amb el següent ordre del dia:

  1. Projecte de Decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semi presencials, així com l’estructura, organització i funcionament de l’IEDIB.
  2. Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca...pel qual es modifica per la qual es regula l’apartat referit a l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors de les Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres.

Pel que fa al punt 1, fa dos anys que se varen cobrir les places mitjançant Comissió de Serveis, de la mateixa manera que fan altres comunitats autònomes o al mateix CEP, amb motiu de l’especificitat d’aquests ensenyaments.

És per aquest motiu, que trobam adient que se cobreixin mitjançant concurs específic de mèrits, d’acord amb els requisits establerts a cada convocatòria, amb un projecte i una defensa pública del mateix. I que se puguin presentar tots els aspirants que ho desitgin, fent servir el concurs de mèrits des de la igualtat i la transparència.

A més, hem presentat tota una sèrie de propostes per modificar al projecte de Decret respecte a (al PDF adjunt ho podeu consultar):

- Accés i ocupació de les places de l’IEDIB

- Agilitzar el procés de matriculació per a alumnes específics

- Incorporació al Consell escolar de la representació dels pares

- Incorporació als Òrgans de coordinació de l’Àmbit de la formació professional 

- Homogeneïtzació dels entorns virtuals dels ensenyaments a distància

- Adequació de la feina cap a l’atenció personalitzada (Teletreball)

D’altra banda, al punt 2. Ja ens va presentar el marcatge horari com una proposta per dur a terme als centres públics. Ara, es pretén una modificació posant als directors com els responsables dels control horari, i l’eina de marcatge com una possibilitat de fer-lo servir per aquesta fita.

Hem recordat que duim més de 2000 signatures recollides, i que aquesta proposta es fa exclusivament a les Illes Balears, i ja la vàrem rebutjar públicament, per unanimitat sindical.

A més, després de la reunió mantinguda amb el màxim responsable d’educació, i amb aquesta nova modificació que no estableix cap canvi substancial, ANPE es manté en retirar el marcatge horari dels docents per ser una mesura inútil, innecessària i que genera més burocràcia pels docents de la pública.

Finalment, hem demanat si hi ha previst repetir la Mesa Sectorial d’interins, a causa de la votació unànime en contra de la Resolució, a efectes que no va comptar amb dos paràmetres fonamentals per nosaltres com són el pacte d’estabilitat i l’elecció voluntària de places vacants a l’estiu.

 

aportacions