Propers tràmits per als interins


20 Nov, 2019

PROPERS TRÀMITS PER ALS INTERINS

- Inici del tràmit d’ampliació d’opcions curs 2019/20

El tràmit d’ampliació d’opcions (jornades i illes) s’iniciarà el dimecres dia 20 de novembre. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del següent trimestre. Aquest tràmit el poden realitzar tots els aspirants a funcionari interí amb o sense plaça adjudicada, hagin acreditat o no el requisit de català. 

- Darrer tràmit de substitucions del 1r trimestre

Tindrà lloc entre els dies 5 i 9 de desembre.

- Sol·licitud de disponibilitat/ampliació d’opcions pel 2n trimestre

La data límit per posar-vos com a DISPONIBLES i per AMPLIAR OPCIONS (illes i jornades) de cara al 2n trimestre serà el dia 9 de desembre.

Per raons d’actualització de la disponibilitat i/o ampliació d’opcions els tràmits corresponents desactivats des del dia 10 fins dia 20 de desembre, ambdós inclosos. 

- Primer tràmit de substitucions del 2n trimestre

El primer tràmit de substitucions del 2n trimestre tindrà lloc entre els dies 3 i 7 de gener. Hi podran participar tots els aspirants disponibles amb l’ampliació d’opcions seleccionades (sol·licitat abans del 9 de desembre)