Resum ple Consell Escolar de Mallorca


31 Gen, 2018

thumbnail_9aa8e23c-e512-47eb-963c-76dd0d845f73

ANPE ha assistit al ple del CEM a Porto Colom, on es van tractar els temes següents:

A la primera part, va intervenir el Director General de Planificació i Serveis Socials, el Sr. Andreu Horrach, per explicar l’esborrany de regulació de les escoletes infantils. En aquest sentit, ANPE entén que es fa necessari la regulació dels drets dels infants i dóna suport a que es puguin regular unes mínimes condicions per a que tots els infants gaudeixin d’unes condicions adients en la seva atenció. A les Illes tenim diferents necessitats, així per exemple, a Menorca l’immensa majoria de centres ja estan autoritzats o formen part de les xarxes públiques d’escoletes. Sabem que l’Ajuntament de Maó fa anys que va fer una forta aposta per aquesta etapa i ara hi ha uns bons resultats. A les altres illes, a Mallorca i a Eivissa, la situació és molt més urgent i pensam que s'ha de regular.

Des d’ANPE considerem que cal fer un estudi i un informe d’un grup d’experts en aquesta etapa tan important. A més, considerem que és un tema que convé tractar de forma transversal, incorporant per altra banda a la Conselleria de Treball, a les famílies, els experts en Psicologia, Pediatries, etc. 

Ens agradaria que es considerés una etapa educativa de 0-6 anys i per tant, posar sobre la taula totes les possibilitats, inclosa la gratuïtat i altres fórmules que permetin a les famílies conciliar la vida familiar i laboral, tenir accés a ajudes econòmiques o ampliar el permís per maternitat/paternitat.

Per altra banda, caldria que dins aquest estudi es faci també un estudi econòmic amb la previsió de les inversions i despeses necessàries per donar cobertura a la totalitat de la demanda de places a les escoletes 0-3. 

A la segona part del ple, cal destacar dos punts.

El primer, es va presentar i aprovar l’Informe 1/2008 sobre l’esborrany de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes pel curs 2018/2019. Es van presentar esmenes a aquest esborrany que es van rebutjar i per tant s’aprova per majoria. Es decideix un repartiment equitatiu de l’alumnat NESE d’acord amb les experiències que han funcionat a municipis com Manacor, on s’han implementat acords que sembla han donat resposta pedagògica a la zona.

Per altra banda, es va presentar el calendari i programa de les Jornades Municipals i Educació que tindran lloc els dies 8 i 9 de març al Campus UIB i on el professorat es pot inscriure directament a través del seu portal de personal.