• Notícia destacada

Resum mesa tècnica de dijous 14 de febrer.


14 Feb, 2019

Avui ens hem reunit a la Mesa Tècnica per tractar la convocatòria d’oposicions. El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 7 a 21 de març i les proves comencen a partir del 22 de juny previsiblement.

A manera de resum, hem defensat davant l’Administració:

- Que el procés selectiu tingui una durada de 5 anys, amb una oferta pública més flexible i coordinada entre les comunitats autònomes, tal com es va acordar en l’àmbit estatal, per tal de fer un procés selectiu més que doni 3 oportunitats a cada cos.

- Que trobam a faltar un pacte d’estabilitat complementari amb l’oferta pública per tal de donar tranquil·litat als interins de les Illes Balears que actualment estan exercint a les aules.

- Que es respecti el concurs-oposició, ja que a anys anteriors no s’ha respectat l’experiència docent perquè al primer examen es donen les places justes. No ha existit una veritable fase de concurs a algunes especialitats, i prega’m que es donin instruccions clares als tribunals al curs de formació que rebin.

- Que hi hagi uns criteris generals i específics d’avaluació amb temps d’antelació, per assegurar aquest punt anterior, i que els tribunals siguin homogenis a l’hora d’assignar les puntuacions.

- Que el procés selectiu estigui vertebrat, de manera que totes les Comunitats Autònomes convoquin els mateixos cossos a la vegada, i que les proves del concurs-oposició es facin els mateixos dies, per tal d’anar coordinats i respectar la igualtat d’oportunitats entre els diferents territoris.

- Que es clarifiquin els criteris d’avaluació i qualificació, i que siguin homogenis a totes les illes.

- Que els aspirants puguin optar a totes les places de l’especialitat, plantejant que els aspirants aprovats triïn l’illa de destinació en funció de la puntuació extreta al concurs-oposició.

- Que la primera part de la prova sigui l’exposició i defensa de la programació i unitat didàctica.

- Que es pugui llegir el tema davant el tribunal, per tal de valorar les capacitats comunicatives del futur docent, a la vegada que es garanteix la lectura per part de tots els membres del tribunal alhora.

- Que la part A i B siguin en dies diferents.

- Que la ràtio de membres de tribunals enfront opositors, augmenti, amb la finalitat que els tribunals tinguin menys pressió de feina a l’hora de corregir.

- Que es reconegui la tasca dels tribunals i que s’augmenti el pressupost destinat per tots aquells funcionaris que participin en el procés selectiu, ja que han d’estar obligats i disponibles tot el mes per fer una tasca que requereix de molta concentració i predisposició. Trobam primordial que hi hagi una major inversió econòmica en aquest apartat.

- També volem que es detallin les causes d’exclusió dels tribunals, i s’excloguin als membres que ja varen actuar a les oposicions anteriors.

- Que s’expliqui i concreti bé el cas pràctic, de manera que quedi contextualitzat i limitat dintre de la pràctica docent habitual, i que s’incrementi de 2,5 a 4 hores per a la seva resolució, tal com va passar la convocatòria anterior i si així ho considera el tribunal.

- Que el cas pràctic estigui coordinat i sigui el mateix a totes les illes.

- Que no s’abusi de l’eliminatorietat de les proves, com altres vegades, quan es va eliminar a persones per deixar sense contestar alguns apartats de la part B.

- Que es pugui reclamar durant qualsevol part del procés, amb l’explicació pertinent, amb la finalitat de garantir el dret de transparència dels opositors. Que es mostrin els exàmens i que es respongui de manera motivada a cada una de les reclamacions.

En resposta a la petició que ja va fer ANPE, aquesta convocatòria continuarà amb l’aplicació informàtica, el portal de l’opositor, espai de comunicació públic i obert durant la realització de les proves. La Mesa Sectorial la tractarem la setmana vinent.