• Notícia destacada

Resum Mesa Tècnica 2 de maig


02 Maig, 2018

Avui hem assistit a la Mesa Tècnica per tractar la Resolució per la qual es modifiquen les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent i la convocatòria pública pels funcionaris sense destinació definitiva, desplaçats, docents en practiques i aspirants a funcionaris interins, així com les instruccions que l’han de regir.

A l’esborrany s’ha tractat:

1. Respecte a les bases s’aplicarà el nou acord que substitueix al pacte d’estabilitat que finalitza aquest curs escolar, per adjudicar les vacants pel procés de puntuació amb l’afegit de prioritzar a l’hora d’adjudicar substitucions als majors de 55 anys i 10 anys d’experiència docent, seguits dels què tenen menys de 55 anys amb almenys 10 anys de servei.

2. Ens han informat que les adjudicacions seran del 5 al 6 de juliol, pels funcionaris sense destinació definitiva i desplaçats, i del 27 al 30 de juliol, pels funcionaris en pràctiques i aspirants a funcionaris interins.

3. S’ha parlat d’ajustar bé els perfils informatius respecte a les funcions i els horaris de de matí/horabaixa.

4. S’han contemplat possibilitats de la voluntarietat que un interí que fa substitucions a mitja jornada, pugui contemplar diferents situacions per romandre al centre.

5. Han de netejar perfils de places per tal de poder dotar places senceres sense perfils als nous funcionaris en pràctiques d’aquest procés selectiu.

6. Es manté per normativa la reserva de places per aspirants amb alguna discapacitat. En aquest cas es deixarien una sèrie de places per aquest col·lectiu i haurien de presentar el certificat de discapacitat (amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) i un altre que certifiqui que la discapacitat és compatible amb l’exercici de la tasca docent.

7. Respecte als canvis en el barem, des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives, amb una llista en “cremallera” i que potenciï l’experiència pública.

8. Respecte a les especialitats lingüístiques hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, al menys, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, tal com es fa a la resta d’excepcionalitats.

Finalment, hem insistit que a la mesa sectorial s’ajusti un model compensatori pels interins que han fet feina més de 5 mesos i mig.