• Notícia destacada

Resum Mesa sectorial dijous 7 de juny


08 Jun, 2018

A la Mesa d'avui hem tractat els següents temes:

Esborrany de Resolució del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, de 8 de juny 2018, pel qual s'aprova la convocatòria del Programa d'Acompanyament Escolar durant el mes de juliol a centres d'ensenyament públic (IES) pel curs 2017-2018.

El programa, que prové del Ministeri d'Edudació, compta amb un pressupost de 1.060.000 euros i pretén implementar-se a 71 IES amb 2 grups d'alumnat per centre. D'aquesta manera es pretén donar continuïtat al programa que es va implantar el mes de gener, (PROA) i en el qual hi participen 3180 alumnes. Això vol dir que es podrien beneficiar durant el mes de juliol un total de 1420 alumnes.

Aquest alumnat ha de complir alguns requisits específics per poder participar en el programa i assolir amb èxit els objectius del curs escolar i de la matèria.

El professorat pot participar-hi voluntàriament amb una compensació econòmica de 33'5 euros per hora, amb un total de 20 hores, que és que durarà el programa.

La direcció del centre amb el vist i plau del claustre i el Consell Escolar, proposarà el professorat que voluntàriament es presenti.

ANPE ha donat suport a aquest programa, ja que el considera positiu; tot i que, pel fet de ser de nova implantació, encara no tenim dades objectives per poder fer una avaluació.

L'altre esborrany del Conseller d'Educació i Universitat ha estat l'ordre que regula la figura del personal docent mentor. A través de la implantació d’aquesta figura, la Conselleria d’Educació i Universitat vol posar en valor el potencial humà i reconèixer la col·laboració generosa del personal docent jubilat que voluntàriament aporti la seva experiència i coneixement al sistema educatiu a través de la seva participació en actuacions relacionades amb la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest programa es posaria en marxa previsiblement el proper curs escolar.

Des d'ANPE hem donat el nostre suport al desplegament normatiu d'aquesta nova figura, ja que permetrà donar una sortida a docents que han dedicat la seva vida a Educació i a més, considerem que és un reconeixement al prestigi de la tasca docent i a la dedicació de les persones que han viscut la docència amb passió i entrega i que poden aportar tot el seu bagatge professional.

Al torn obert de paraules hem demanat pel cobrament de l’estiu. El Sr.Conseller i Directora General de Personal Docent ens han comunicat que la propera setmana es publicarà al BOIB, com serà el cobrament de l'estiu per tots els interins que han treballat, com a mínim, 165 dies i en quines condicions exactes.