Resum Mesa Sectorial del 25 de juliol del 2019


25 Jul, 2019

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 25 DE JULIOL
A la mesa sectorial d’avui hem tractat:
1. Publicació de les actes de les sessions de la Mesa Sectorial d’Educació a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent
2. La pròrroga de la resolució de tutorització per al curs 2019-2020.
 
Punt 1. En primer lloc hem acceptat la publicació dels assumptes tractats i els resultats de les votacions dels temes en qüestió.
Punt 2. Pel que fa a la pròrroga de la tutorització, consideram imprescindible abordar aquest punt en una reunió de treball per la importància que suposa. Hem votat en contra tal com varem fer el curs passat pels següents motius:
a) Que aquesta tutorització, amb aquest tipus de barem, suposa un efecte cridada de la concertada cap a la pública. Estam preocupats per l’ordre que suposa l’ordenació de la llista S, on els primers tutoritzats seran els docents de la concertada, que no segueixen el mateixos requisits d’accés que els interins de l’ensenyament públic.
b) Aquest fet, més l’efecte de les oposicions massives, ens genera una preocupació, on els interins que han fet feina sempre puguin veure alterada la seva estabilitat per canvis a les regles del joc.
c) Per la doble sanció que suposa l’expulsió de totes les borses.
Des d’ANPE vetllarem per l’estabilitat normativa que garanteixi la continuïtat laboral dels nostres funcionaris interins acceptant sempre un barem sense canvis significatius, que promocionin l’experiència docent a la pública.
Torns i preguntes,
Ens han informat que a finals de setembre farem una Mesa Sectorial per analitzar les oposicions i fer aportacions de millora pel procés selectiu.
Avui penjaran a la web de la Conselleria la informació sobre el número d’aprovats per especialitats, places desertes i altres informacions.
La publicació al BOIB dels aprovats amb plaça a les oposicions es preveu per principis d'Agost.