Tornar

 • Notícia destacada

I. Balears Oct 25, 2018

Resum mesa sectorial de dijous 25 d'octubre


A la mesa sectorial d’ahir 25 d'octubre vàrem seguir el següent ordre del dia:

 1. Esborrany per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent.
 2. Esborrany de Resolució per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins.

  1. Respecte a les bases estam preocupats pels canvis significatius que tornen a suposar, ja que els cossos més vulnerables, com l’EOI, el Conservatori, l’ESADIB o algunes especialitats d’FP es poden veure molt afectades. Fins que no hi hagi una proposta que protegeixi aquests cossos, preferim optar per la llista “cremallera”, on els docents poden triar les places que vulguin en l’ordre que vulguin, amb les puntuacions diferenciades.

  També ens preocupa l’acord signat per altres sindicats, on els primers de la llista de substituts són treballadors de l’escola concertada, on els mèrits de selecció de les places són ben diferents dels establerts a l’ensenyament públic. 

  És en aquest sentit que volem reivindicar el pes dels anys d’experiència com la garantia que estableixi l’ordre a les borses d’interins a l’hora d’adjudicar una plaça.

  A més, s’aplicarà el nou acord que substitueix al pacte d’estabilitat que finalitza aquest curs escolar, per adjudicar les vacants pel procés de puntuació amb l’afegit de prioritzar a l’hora d’adjudicar substitucions als majors de 55 anys i 10 anys d’experiència docent, seguits dels quals tenen menys de 55 anys amb almenys 10 anys de servei, el qual no garanteix l’adquisició d’una plaça vacant a tot aquest col·lectiu després de finalitzar el procés selectiu. Aquesta mesura no compromet a l’Administració, cosa que si vàrem aconseguir amb el pacte d’estabilitat.
   
  L’exclusió de les borses per una falta lleu és un càstig massa significatiu, per la qual cosa hem demanat que es llevi. Encara així, hem exigit que es revisi el tema de l’exclusió per faltes greus o molt greus, ja que es podria fer un ús malintencionat sobre el nostre col·lectiu més feble: els interins.

  Pel que fa a la convocatòria extraordinària, a l’apartat 3 diu que es podran demanar requisits específics, és a dir, perfils, a la qual cosa ens negam!

  Respecte als canvis en el barem, des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives, amb una llista en “cremallera” i que potenciï l’experiència pública.

  2. Pel que fa a la tutorització, trobam necessari augmentar aquest període mentre l’experiència en centres privats-concertats sigui la que ordena la llista S, ja que no volem un efecte de la concertada-privada cap a la pública.

  Torns i preguntes,

  Finalment hem expressat la nostra intenció de reeditar el pacte d’estabilitat que sigui compatible amb el procés selectiu, així com demanar a l’Administració ajornar les oposicions a 5 anys, amb 3 convocatòries per cos, tal com es va acordar a nivell estatal.


#Interins

Tornar