Protocols de primers auxilis per als centres educatius


12 Sep, 2019

PROTOCOLS DE PRIMERS AUXILIS PER ALS CENTRES EDUCATIUS

La conselleria posa a la vostra disposició la relació de protocols de primers auxilis i altres problemes de salut als centres educatius:

1. Protocol general d'actuació. 
2. Protocols específics d'actuació:
     - Situacions d'emergència: casos en què la vida perilla.
     - Accidents escolars.
     - Problemes de salut crònics.
     - La farmaciola

Podeu consultar els protocols aquí.