Tornar

  • Notícia destacada

I. Balears Oct 16, 2018

Consolidació personal parcial del complement de director 2018-2019


El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució.

Podeu accedir a la resolució i al model de sol·licitud (annex 2) clicant aquí

 


#Equips directius

Tornar