Tornar

  • Notícia destacada

I. Balears Maig 10, 2018

Notes cursos de formació a distància del mes d'abril


Ja hem publicat les notes dels cursos a distància del mes d'abril. És molt important que llegiu les instruccions antentament per evitar possibles errades.

Recordau que és NECESSARI I OBLIGATORI fer l'enquesta dels cursos per poder tenir el certificat.

Per veure les notes anau al següent link


#Formació #Interins #Funcionaris

Tornar