• Notícia destacada

Mesa tècnica de dimarts 6 de novembre.


06 Nov, 2018

A la mesa tècnica d’avui hem tractat la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents. Des d’ANPE volem mostrar la nostra decepció pels canvis significatius que comporten, generant inestabilitat i preocupació en el nostre col·lectiu de funcionaris d’interins.

Ja vàrem mostrar la nostra preocupació respecte a la tutorització fins al 30 de juny, ja que suposarà la incorporació dels primers interins de la llista S, on l’experiència a l’ensenyament concertat els posicionaria als inicis de la llista I d’interins quan siguin tutoritzats.

També ens vàrem preocupar per la modificació de les bases, perquè no es va mostrar cap mesura de protecció pels cossos més vulnerables, com l’EOI, el conservatori, l’ESADIB o algunes especialitats d’FP es poden veure molt afectades. Així com també, pel que fa a la convocatòria extraordinària, a l’apartat 3 diu que es podran demanar requisits específics, és a dir, perfils, a la qual cosa ens negam si no hi ha un consens previ.

A més, l’exclusió de les borses per una falta lleu, greu o molt greu, podria suposar una eina que generi un ús malintencionat i serveixi com a mesura de por entre el nostre col·lectiu més feble: els interins.

Respecte als canvis en el barem, des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives i que potenciï l’experiència docent a la pública, després de l’esforç d’encadenar substitucions per tal d’aconseguir una posició òptima a les llistes.

El canvi de les regles del joc a mitjans d’un partit el trobam poc ètic, i és, en aquest sentit, que volem reivindicar el pes dels anys d’experiència docent pública com la garantia que estableixi l’ordre a les borses.

Pel que fa a la intenció de reduir les excepcionalitats, hem demanat què ha passat amb els professors d’humanitats i b2 que podien exercir l’especialitat en llengües estrangeres, i ens han respost que els han passat a l’ANNEX 4 de manera que podran exercir les matèries lingüístiques sense excepcions, si acrediten el C2.

Hem exigit a l’Administració que no acceptarem canvis tan significatius, enmig d’un procés d’oposicions tan agressiu, on els interins que han fet feina sempre puguin veure alterada la seva estabilitat per canvis sobtat de les regles del joc per capritx de l’Administració. És en aquest sentit que hem expressat la nostra intenció de reeditar un pacte d’estabilitat que sigui compatible amb el procés selectiu, així com demanar prolongar les oposicions a 5 anys, amb 3 convocatòries per cos, tal com es va acordar a nivell estatal per majoria sindical.

Amb totes aquestes consideracions, passam a informar els punts més destacats de la convocatòria:

1. Respecte a les especialitats lingüístiques hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, almenys, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, tal com es fa a la resta d’excepcionalitats.

2. Que el termini de presentació de sol·licituds serà del 7 al 21 de gener.

3. Que no s’obligui a posar totes les places disponibles, amb la finalitat que l’interí pugui marcar les places que consideri de manera voluntària, com sempre s’ha fet, i que tothom pugui cobrar l’atur si no s’adjudica una plaça vacant o substitució al tràmit de l’estiu, de substitucions o extraordinari.

4. Pel que fa a la tutorització, trobam necessari augmentar aquest període a 1 any, mentre l’experiència en centres privats-concertats sigui la que ordena la llista S, ja que no volem un efecte cridada de la concertada-privada cap a la pública, tal com succeirà enguany.

5. Que se potenciï l’itinerari de l’experiència docent a pública.

6. Que se revisi el fet que se puntuï l’experiència a centres d’adults i escoles infantils, quan el contracte ha estat privat o concertat, sense els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

7. Pel que fa als mèrits proposam que se quedi a un apartat global de 32 punts, sense la divisió proposada en els tres blocs que ens han presentat, on podem acceptar que s’inclogui amb 2,5 punts haver superat la fase d’oposició sense obtenir plaça. D’aquesta manera, cap col·lectiu se veurà enfrontat, ja que no tots els tribunals han fet servir l’eina del concurs-oposició, ni han fet servir els mateixos criteris a diferents illes, ni han sortit totes les especialitats docents a oposició. Amb aquesta proposta, el fet d’aprovar sense plaça donarà avantatges sense comprometre la resta d’interins.

8. Els mèrits estaran baremats fins a 31 d’Agost, però hem demanat que s’ampliï el plaç fins al darrer dia del termini de presentació de sol·licitud.

Torns i preguntes,

Que mentre no tinguem tribunals homogenis, amb els mateixos criteris d’avaluació i que apliquin el concurs-oposició i el mateix cas pràctic a totes les illes, no se pot compensar amb més puntuació als interins aprovats sense plaça. En aquest sentit només acceptam que puntuïn dintre d’un apartat global de formació fins a un màxim de 2,5 punts. Així, se premiarà als tribunals que apliquin un vertader concurs-oposició.

Finalment, des d’ANPE Illes Balears vetllarem per l’estabilitat normativa que garanteixi la continuïtat laboral dels nostres funcionaris interins acceptant un barem sense canvis significatius, que promocionin l’experiència a la pública.

 Desitjam que prenguin en consideració les nostres aportacions i que rectifiquin quan ens convoquin a la propera mesa sectorial d’educació.