Mesa sectorial del 20 de juny del 2019


20 Jun, 2019

img_3384

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE DIJOUS 20 DE JUNY DE 2019

La Mesa ha començat amb l’aprovació de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa. Se’ns informa que el nombre d’inspectors pel curs 2019-2020 augmenta de 25 a 30.

La Mesa ha continuat amb el tractament de l'esborrany de la Resolució per la qual es convoca, per al curs 2019-2020, el procés d’adjudicació de places que afecta a les destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i als desplaçats per manca d’horari, a més dels funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, els funcionaris docents en pràctiques, i els aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari.

D’altra banda, s’han tractat les Instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions per al curs 2019-2020.

Les dues gran novetats en aquest procés d’adjudicació de places és l’aplicació de la llista única de professorat i l’obligatorietat de seleccionar totes les places disponibles.

ANPE manifesta la seva disconformitat amb aquesta darrera mesura. Així com també ha demanat en diferents ocasions protecció per als  cossos petits en front de les conseqüències de la llista única.

Destacar de les Instruccions del procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2019-2020, que el termini provisional per presentar les sol·licituds de places és:

  • Pels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari: del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.
  • Pels funcionaris docents en practiques: del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores.
  • Pels aspirants a funcionaris interins docents: del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5 d’agost a les 12.00 hores.