• Notícia destacada

Mesa sectorial de dimecres 16 de gener


17 Gen, 2019

mesa

A la mesa sectorial d’ahir dimecres dia 16 de gener vàrem seguir el següent ordre del dia:

  1. Constitució de la Mesa Sectorial d’Educació.
  2. Plantilles orgàniques curs 2019-2020.

Abans de començar vàrem fer una petició al Sr. Conseller, amb la necessitat d’enviar la informació necessària per a poder fer les aportacions adients abans de tractar qualsevol tema.

1. Es va constituir la Mesa Sectorial, amb la representació oficial extreta de les eleccions sindicals el desembre de 2018. En aquest sentit, vàrem agrair la tasca feta per l’Administració i per totes les organitzacions sindicals. ANPE es posiciona com a segona força sindical a les Illes Balears, amb 12 representants a la Mesa Sectorial d’Educació. En aquest sentit farem feina per la millora de les condicions sociolaborals i recuperar els drets perduts als darrers anys.

2. Respecte a les plantilles orgàniques, vàrem demanar:

a) Que la plantilla orgànica s’aproximi a la quota dels centres, i així es mantingui el compromís de consolidar les places en plantilla a partir dels 3 anys, per tal de facilitar la mobilitat dels nostres funcionaris. Així es consoliden 628 noves places, de les quals 117 són per l’equip de suport, consolidat el 85% del total.

b) Que es restableixin els criteris de consolidació de plantilla amb les 18 h lectives a secundària, FP i règim especial, i també amb 23 hores pel cos d’infantil i primària l’abans possible.

c) Que si es crea una nova plaça es prioritzi que sigui a la pública abans que a la concertada.

La Conselleria ens va informar que el nombre total de vacants estructurals és de 1800 (900 pel cos de mestres i 900 per secundària, FP, règim especial i mestres de taller). A part, la previsió de jubilacions per enguany seran de 250-275 noves places a afegir.

3. Altres informacions.

Pel que fa als recursos presentats a les oposicions, s’han presentat 44 recursos d’alçada i 7 recursos de reposició, i estam a l’espera de fer una anàlisi de com han anat les oposicions del 2018.

Finalment, al torn obert de paraules vàrem recordar la necessitat urgent de complir l’Acord Marc signat, pel que fa a la restitució de l’horari lectiu, la reducció horària dels majors de 55 anys i el cobrament íntegre de l’estiu dels funcionaris interins. A més, vàrem expressar la nostra intenció de signar acords i millores per l’ensenyament públic abans de tancar el curs prioritzant:

- Retornar a les 18 hores lectives a secundària i similars i 23 hores pel cos de mestres.

- L’equiparació salarial dels sexennis amb la carrera professional.

- Una baixada de ràtios progressiva a tots els nivells educatius.

- Un fons social més ampli pels funcionaris docents.

Així com plantejar altres mesures alternatives que contemplin:

- Un fons social de mesures urgents per cobrir substitucions a llocs de difícil provisió, contemplant la situació complicada dels lloguers a Eivissa i Formentera, per exemple.

- També plantejar la reedició d’un pacte d’estabilitat que sigui compatible amb el procés selectiu, i allargar les convocatòries d’oposicions a més anys, per tal de donar més oportunitats als opositors, i amb garanties que els interins puguin mantenir una estabilitat de feina.

mesa2