• Notícia destacada

Mesa sectorial de dijous 24 de gener


24 Gen, 2019

img-20190117-wa0002

A la mesa sectorial d’avui dijous dia 24 de gener hem seguit el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Esborrany d’oposicions Inspecció educativa 2019.
  3. Informe d’oposicions 2018.
  4. Esborranys d’Ordre de pràctiques acadèmiques externes pels ensenyaments superiors artístics.
  5. Torn obert de paraules.

1. Respecte a les actes anteriors s’ha donat el vist i plau.

2. Pel que fa a l’esborrany d’oposicions per la Inspecció educativa 2019 hem sol·licitat una previsió de places escalonades en les properes convocatòries, per donar, al manco, dues oportunitats als opositors. També hem demanat que tinguin 5 bolles extretes a l’atzar, com a la resta d’especialitats dels cossos docents i que s’estableixi un vertader concurs-oposició. La contestació és que segons un Decret estatal han de triar-se de 2 bolles extretes a l’atzar. El tràmit per fer la sol·licitud de participació serà del 6 al 25 de febrer. La plantilla d’inspector s’ampliarà en 10 places, amb un total previst de 35 entres totes les illes.

3. Pel que fa a l’anàlisi de les oposicions anteriors hem demanat quin és el percentatge en anys d’antiguitat d’aquest 97% aprovat de les llistes d’interins que han obtingut plaça. I que pareix que a moltes especialitats no s’ha fet un vertader concurs-oposició, ja que han superat el procés 1139 dels quals 920 han tret plaça.

4. Pel que fa a les pràctiques acadèmiques externes pels ensenyaments superiors artístics, s’ha consensuat que les visites a aquestes empreses es facin dintre de l’horari laboral del professorat.

5. Finalment, al torn obert de paraules hem demanat quan està previst convocar la Mesa Sectorial per tractar les oposicions dels cossos docents a Balears.