Tornar

I. Balears Jun 09, 2017

RESUM MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 9 DE JUNY


RESUM MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 9 DE JUNY  A la Mesa Sectorial d’avui, la Conselleria d’Educació i Universitat ens han presentat les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents curs 2017-2018. El més destacable ha estat que hem centrat les aportacions en:   a) La primera, és respecte al professorat de secundària i altres cossos majors de 55 anys vàrem demanar que almanco s’estudiï la possibilitat de concedir els 2 períodes lectius + 1 CHL l’any vinent, i si no fos possible, que almanco es concedesqui la reducció horària completa als majors de 59 anys. Aquesta proposta es va dir que s’estudiarà ja que s’està negociant amb Hisenda.   b) La segona, respecte a l’horari lectiu del professorat de secundària i altres cossos, que s’ha de fer el càlcul del nombre de professors dividint per 18, ja que el signat a l’Acord Marc, soposa retornar als 18 períodes lectius, que és el que teníem abans de les retallades. Aquestes instruccions estableixen que el nombre de períodes lectius a Secundària ha de ser entre 18 i 21 en lloc de fixar els 18 períodes lectius com a criteri general. El redactat si diu que:   “Els docents faran un màxim de 18 períodes de docència directa a un grup d’alumnes. El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes lectius de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència al centre per cada hora de més (compensació d’hores lectives, CHL, que no són de permanència obligada al centre).   - El professorat que, excepcionalment, realitzi 20 períodes lectius tendrà 1 període menys addicional de permanència al centre (CHL). - El professorat que, excepcionalment, realitzi 21 períodes lectius tendrà 2 períodes menys addicionals de permanència al centre (CHL).”   La Conselleria ens ha informat que enguany s’han incorporat a la quota 130 mestres, 70 professors i 20 orientadors. Finalment, la DG de personal docent ens ha comunicat que el dimecres 14 de juny té una reunió sobre les oposicions a Madrid. A més, la setmana vinent ens convocaran a una mesa sectorial per tractar les adjudicacions.


#Històric

Tornar