Tornar

I. Balears Maig 10, 2017

INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017


INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017
Instrucció relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu convocat.   Se consideren com absències justificades pels membres de tribunals i els aspirants admesos a la llista del procés selectiu: del 22 al 30 de juny a una illa diferent on tenen la seva destinació, i del 23 al 30 de juny a la mateixa illa…(llegiu el document).
historico


#Històric

Tornar