Tornar

  • Notícia destacada

I. Balears Nov 05, 2018

Concurs de trasllats 2018-2019. Presentació de sol·licituds.


Demà 6 de novembre s'obri el termini per presentar les sol·licituds i la documentació per a participar en el concurs de trasllats estatal. Recordau que el termini de participació finalitza dia 27 de novembre de 2018.

Alguns aspectes a tenir en compte:

- Enguany és un concurs estatal, per tant, podem participar funcionaris de carrera de tot l’Estat. En aquest sentit s’ha de tenir el requisit lingüístic propi de les Illes Balears per assolir una plaça. Pensau que qui els funcionaris de carrera amb plaça a les Illes Balears que volgueu concursar a una altra Comunitat Autònoma heu de fer el tràmit telemàtic des de Balears, però heu de mirar la convocatòria de la Comunitat Autònoma a la qual volgueu anar. Els que teniu destinació provisional estau obligats a concursar.

- Per aquells que encara teniu pendent habilitar-vos de qualque funció ho heu de fer abans que comenci el termini de presentació de sol·licituds. Si estau en excedència, serveis especials, reingressau, etc,.. vos heu de posar en contacte amb el Servei de Provisió.

- És un tràmit que haureu de fer amb el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir o tenir-ho caducat, heu de contactar amb els serveis informàtics de Conselleria.

- Vos recordam que per poder demanar comissió de serveis és requisit haver de concursar. També recordau que si concursau i renunciau a la provisional es considera com si no haguéssiu participat.

Si estau afiliat/des a ANPE podreu demanar cita perquè vos ajudem a fer el tràmit telemàtic.

Podeu accedir al tràmit aquí
 


#Funcionaris

Tornar