Tornar

I. Balears Maig 15, 2017

SORTEIG PER A L´ADMISSIÓ A LES EOI PER AL CURS 2017-18


SORTEIG PER A L'ADMISSIÓ A LES EOI PER AL CURS 2017-18   Efectuat el sorteig avui 15 de maig de 2017 a la seu de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres el resultat de les lletres del sorteig per a l’admissió a les EOI per al curs 2017-18 és : “ BD “. Això vol dir que les llistes provisionals d’admesos i de reserva que es publicaran al juny començaran a ordenar-se per aquestes dues lletres.


#Històric

Tornar