Tornar

I. Balears Jun 09, 2017

ESTUDI COMPARATIU DE TITULACIONS A EUROPA PER A L´ACCÉS AL BATXILLERAT I A LA UNIVERSITAT


ESTUDI COMPARATIU DE TITULACIONS A EUROPA PER A L'ACCÉS AL BATXILLERAT I A LA UNIVERSITATEl títol de l'ESO a Espanya es podrà obtenir sense aprovar l'etapa amb dues assignatures suspeses si no coincideixen Llengua i Matemàtiques i una nota mitjana inferior a cinc. En Batxillerat serà necessari aprovar totes les matèries dels dos cursos.
El text de l'esborrany del Reial decret sobre els requisits a establir per titular en l'ESO recull que es podrà titular amb dues matèries pendents i amb una mitjana inferior a cinc, sota la fòrmula que aquests estudiants “compleixen els requisits” per aconseguir el títol de Graduat en l'ESO.

L'organització sindical ANPE s'ha oposat a aquesta devaluació del mèrit i l'esforç que ha perjudicat a diverses generacions d'alumnes i tant ha desmotivat als professors. Aquesta mesura, en el nostre criteri, atempta contra la qualitat i excel·lència del sistema educatiu i especialment a l'ensenyament públic que és, precisament, la més perjudicada per aquest model educatiu espanyol que ha rebaixat en les últimes dècades la cultura de l'exigència, del rigor i de l'esforç, com es manifesta en els propis criteris d'avaluació i promoció de curs.

En la reunió de la Comissió Permanent del Consell Escolar de l'Estat del passat 25 d'abril de 2017 ANPE va presentar, entre unes altres, una esmena al Projecte de Reial decret pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en educació secundària obligatòria i de Batxiller, en el sentit que solament els alumnes i alumnes que haguessin obtingut una avaluació positiva en totes les matèries poguessin aconseguir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria. El president nacional d’ANPE, Nicolás Fernández Guisado, que és qui va defensar l'esmena, sorprenentment es va quedar tot sol i aquesta va decaure amb vuit abstencions i nou vots en contra.
Des d’ANPE presentem aquesta esmena al Projecte normatiu perquè estem convençuts que només una escola excel·lent, en la qual s'obtingui el màxim rendiment de cada alumne i se li exigeixi un esforç per aconseguir-ho, pot compensar les desigualtats socioeconòmiques. Per aquesta mateixa raó creiem necessari avançar cap a paràmetres de qualitat basats en la valoració del coneixement, l'exigència en l'aprenentatge, l'avaluació rigorosa i l'esforç. No obstant això, del resultat de la votació es dedueix que una majoria dels consellers està a favor que un alumne amb dos suspensos pugui obtenir el títol de l'ESO i passar a Batxillerat.
En alguns debats televisius i en tertúlies de radi hem sentit dir a aquells que pretenen que en el nostre sistema educatiu es perpetuï la mediocritat que l'exigència de “tot aprovat” per promocionar des de l'Educació secundària obligatòria fins a l'educació secundària postobligatoria seria una excepció a Espanya perquè als països europeus del nostre entorn no existeix tal requisit acadèmic per a la promoció. Afirmació que no compartim.
Als països europeus s'utilitza una àmplia diversitat d'instruments d'avaluació per obtenir informació sobre l'ensenyament i l'aprenentatge, entre els quals s'inclouen tant l'avaluació contínua del professorat (ja sigui formativa o sumativa) com les proves nacionals.


#Històric

Tornar