Causes d'exclusió dels tribunals


14 Mar, 2019

OPOSICIONS 2019! CAUSES D'EXCLUSIÓ DELS TRIBUNALS
- Que actualment no prestin serveis efectius a cap centre docent.
- Que actualment es trobin en situació de baixa maternal o tenir un fill menor de 18 mesos en data 22/06/2019.
- Que es trobin de baixa per malaltia i a data 01/04/2019 dur més de tres mesos de baixa.
- Que durant el curs actual es trobin d’alliberat sindical.
- Que durant el curs actual es trobin en serveis especials o excedència administrativa aquest curs.
- Que durant el curs actual es trobin en comissió de serveis a l’estranger aquest curs.
- Que a dia 1 d’abril es trobin proposats per jubilació per incapacitat.
- Que a dia 1 d’abril hagin sol•licitat i que s'hagi acceptat la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2019.
- Que durant el curs actual es trobin en excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys o d’una persona major aquest curs.
- Que es trobin en situació d’abstenció*.
- Que durant el curs actual es trobin ocupant un càrrec directiu (directora/director, cap d’estudis, secretària secretari) aquest curs, excepte si hi ha necessitats imperioses.
- Que hagin actuat com a membre del tribunal en el concurs oposició de l'any 2018, excepte si hi ha necessitats imperioses.
 
En el cas d'aquells docents que tinguin una reducció de mitja o un terç de jornada des del moment en que es va produir la causa que dóna lloc a aquest permís, poden presentar un escrit a la Conselleria, informant sobre la seva situació i sol·licitant la seva exclusió com a membres del tribunal, de manera que l'Administració estudiarà el cas.