Tornar

I. Balears Maig 08, 2017

NOU SISTEMA D´HOMOLOGACIÓ I RECONEIXEMENT DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT


NOU SISTEMA D'HOMOLOGACIÓ I RECONEIXEMENT DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT   La finalitat de la disposició és ordenar el sistema del reconeixement de la formació permanent del professorat, de forma que les activitats formatives es puguin desenvolupar en les millors condicions possibles de forma planificada i d’acord amb els objectius i les estratègies que actualment reclama el sistema educatiu perquè la formació pugui ser reconeguda per a la carrera professional del docent.


#Històric

Tornar