Tornar

I. Balears Maig 12, 2017

ATENCIÓ OPOSITORS!


ATENCIÓ OPOSITORS!     Instrucció 2/2017 modificada de dia 10 de maig de 2017, relativa a la gestió de les absències i el permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu convocat.


#Retribucions

Tornar