Anpe proposa un grup de treball per abordar l'inici del pròxim curs escolar


19 Maig, 2020

ANPE PROPOSA UN GRUP DE TREBALL PER ABORDAR L'INICI DEL PRÒXIM CURS ESCOLAR


A la Mesa Sectorial ANPE ha proposat la creació d'un grup de treball amb el Ministeri d'Educació, per a treballar de manera coordinada amb la Conferència Sectorial de Comunitats Autònomes.

Des d’ANPE hem traslladat el malestar decisions sense consultar, com la relativa als criteris de promoció i titulació. Reclamam que es negociïn i consensuïn les possibles mesures per iniciar un curs amb les màximes garanties sanitàries i educatives.

En aquest grup de treball s'haurien de configurar les mesures de seguretat, salut i higiene davant el COVID-19, així com acordar unes pautes mínimes, que posteriorment desenvolupin les CCAA. Cal abordar aspectes com:

  • Les mesures de seguretat, salut i higiene necessàries per a reprendre les classes presencials i els protocols a dur a terme segons els ensenyaments i matèries. Incloent la implantació de la figura de la infermera escolar per a atendre a tots els centres educatius.
  • Les directrius bàsiques d'organització dels grups i horaris d'alumnes per mantenir les mesures de distanciament social.
  • Els recursos materials i humans educatius per a la “nova normalitat”.
  • Les adaptacions curriculars i metodològiques necessàries.
  • Un Pla de digitalització dels centres educatius.
  • Protocols i mesures de suport psicològic i emocional per a alumnes i docents.


Davant aquesta proposta, el Ministeri d’Educació s'ha compromès a convocar-nos a una reunió al més aviat possible. Ens enviaran el document de treball que s'està utilitzant en la comissió de treball de la conferència sectorial d'educació perquè les organitzacions sindicals treballem sobre aquest.

És imprescindible que, tant el Ministeri d'Educació com les CCAA, comptin amb l'opinió dels representants del professorat per a consensuar les mesures que caldrà posar en marxa per a l'inici del curs que ve i que afecten directament el professorat.

 

informe_ministeri