Anpe exigeix tancar els centres dilluns 23 de març


20 Mar, 2020

ANPE EXIGEIX TANCAR ELS CENTRES DILLUNS 23 DE MARÇ

Davant l’aprovació, avui, al Consell de Govern de la distribució de targetes prepagament als beneficiaris dels ajuts de menjador i les instruccions penjades a la pàgina del Conseller d’Educació, on diu:

“Un cop estigui organitzada l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari, no resultarà imprescindible amb caràcter general la permanència en el centre de cap membre del personal del centre ni de l’equip directiu, llevat del cas en què ho requereixi expressament l’administració educativa per dur a terme tasques específiques que s’hagin de realitzar de forma presencial.”

Volem expressar el nostre malestar, ja que molts de membres d’equips directius interpreten que queden emplaçats per distribuir aquestes targetes a les famílies, al llarg d’aquests dies, especialment pel que fa als centres d’educació infantil i primària, que tenen més alumnes al menjador, la qual cosa, va en contra del criteri que vàrem adoptar de tancar tot els centres dilluns.

Per aquest motiu exigim al Sr. Conseller Martí March, que el dilluns aclareixi aquesta situació, ja que si no estam generant un perill de contagi innecessari.