ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018


11 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Adjudicació provisional per als funcionaris de carrera.   Reclamacions: S’obre un termini d'un dia hàbil perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.